2016-TCR Asia - KIC 0516 - Qualifying---TCRAsia_KIC_Practice_de-Souza_flag_140516
2016-TCR Asia - KIC 0516 - Qualifying---TCRAsia_KIC_Practice_de-Souza_flag_140516_med