2016-TCR Asia - KIC 0516 - Qualifying---TCRAsia_KIC_Practice_RoadStar-Racing-garage_140516
2016-TCR Asia - KIC 0516 - Qualifying---TCRAsia_KIC_Practice_RoadStar-Racing-garage_140516_med