2017-TCR Asia - Zhejiang - 1017---TCRAsia_Zhejiang_P_061017_J_Thong_team_HO
2017-TCR Asia - Zhejiang - 1017---TCRAsia_Zhejiang_P_061017_J_Thong_team_HO_med